Сърцето и неговата структура

Сърцето, кор, е кух мускулен орган, който приема кръв от венозните стволове, които се вливат в него и вкарва кръв в артериалната система. Сърдечната кухина е разделена на 4 камери: 2 предсърдия и 2 камери.

Лявото предсърдие и лявата камера заедно съставляват лявото или артериалното сърце според свойството на кръвта в него; дясното предсърдие и дясната камера съставят дясното или венозното сърце. Свиването на стените на сърдечните камери се нарича систола, тяхното отпускане се нарича диастола.

Сърцето има формата на малко сплескан конус. Разграничава върха, върха, основата, основата, предно-задната и долната повърхност и два ръба - дясно и ляво, разделящи тези повърхности.

Закръгленият връх на сърцето, връх на върха на кордиса, обърнат надолу, напред и вляво, достигайки петото междуреберно пространство на разстояние 8 - 9 см отляво от средната линия; върхът на сърцето се формира изцяло от лявата камера. Основата, основата кордис, обърната нагоре, назад и вдясно.

Образува се от предсърдията, а отпред - от аортата и белодробния ствол. В горния десен ъгъл на четириъгълника, образуван от предсърдието, има място - влизане на горната кава на вената, в долния - долната кава на вената; сега отляво са входните точки на две десни белодробни вени, в левия край на основата - две леви белодробни вени.

Предната или стернокосталната повърхност на сърцето, facies sternocostalis, е обърната отпред, нагоре и отляво и лежи зад тялото на гръдната кост и хрущяла на ребрата от III до VI. Коронален канал, sulcus coronarius, който протича напречно към надлъжната ос на сърцето и отделя предсърдията от вентрикулите, сърцето се разделя на горен участък, образуван от предсърдията, и на по-голям долен участък, образуван от вентрикулите.

Предният надлъжен канал, sulcus interventricularis anterior, протичащ по facies sternocostalis, преминава по границата между вентрикулите, като по-голямата част от предната повърхност се формира от дясната камера, по-малката част от лявата камера.

Долната или диафрагмална, повърхностна, фациална диафрагма, е в съседство с диафрагмата, до нейния сухожилен център. Задният надлъжен канал, sulcus interventricularis posterior, преминава по него, което отделя повърхността на лявата камера (голяма) от повърхността на дясната (по-малка).

Предните и задните интервентрикуларни канали на сърцето с долните им краища се сливат помежду си и се оформят от десния ръб на сърцето, веднага вдясно от върха на сърцето, сърдечна ямка, incisura apicis cordis.

Краищата на сърцето, отдясно и отляво, с неравномерна конфигурация: дясната е по-остра; левият ръб е заоблен, по-тъп поради по-голямата дебелина на стената на лявата камера.

Смята се, че сърцето е равно по размер на юмрука на съответния индивид. Средните му размери са: надлъжни 12-13 см, максимален диаметър 9-10,5 см, размер на антерозадъра 6-7 см. Теглото на сърцето на мъжа е средно 300 г (1/215 телесно тегло), на женското - 220 г (1/250 телесно тегло).

Структурата и функцията на човешкото сърце

Сърцето е част от кръвоносната система. Този орган е разположен в предния медиастинум (пространството между белите дробове, гръбначния стълб, гръдната кост и диафрагмата). Контракциите на сърцето са причина за движението на кръвта през съдовете. Латинското име за сърцето е кор, гръцкото име - кардия. От тези думи произлизат такива термини като "коронарна", "кардиология", "сърдечна" и други.

Структура на сърцето

Сърцето в гръдната кухина е леко изместено спрямо средната линия. Около една трета от него е разположена вдясно, а две трети от лявата половина на тялото. Долната повърхност на органа е в контакт с диафрагмата. Езофагът и големите съдове (аорта, долна кава на вената) са съседни на гърба на сърцето. Пред сърцето белите дробове са затворени и само малка част от стената му директно докосва гръдната стена. По форма сърцето е близо до конус със заоблен връх и основа. Теглото на органа е средно 300 - 350 грама.

Сърдечни камери

Сърцето е изградено от кухини или камери. Двете по-малки се наричат ​​предсърдията, двете големи камери са вентрикулите. Дясната и лявата предсърдия са разделени от междупречинна преграда. Дясната и лявата камера са разделени една от друга с междукамерна преграда. В резултат на това вътре в сърцето няма смесване на венозна и аортна кръв.
Всяко от предсърдията комуникира със съответната камера, но отворът между тях има клапан. Клапанът между дясното предсърдие и вентрикула се нарича трикуспид, или трикуспид, тъй като има три пукнатини. Клапанът между лявото предсърдие и вентрикула се състои от два кус, наподобява шапката на папата - митра и затова се нарича бикуспида, или митрална. Атриовентрикуларните клапани позволяват еднопосочен приток на кръв от предсърдието към вентрикула, но не и обратно.
Кръв от цялото тяло, богата на въглероден диоксид (венозна), се събира в големи съдове: горната и долна кава на вената. Устата им се отварят в стената на дясното предсърдие. От тази камера кръвта тече в кухината на дясната камера. Белодробният ствол доставя кръв в белите дробове, където той става артериален. През белодробните вени той отива в лявото предсърдие, а оттам - в лявата камера. От последния започва аортата: най-големият съд в човешкото тяло, през който кръвта навлиза в по-малките и влиза в тялото. Белодробният ствол и аортата са отделени от вентрикулите с подходящи клапани, които предотвратяват ретрограден (връщащ) кръвен поток.

Структура на сърдечната стена

Сърдечният мускул (миокард) е основната част от сърцето. Миокардът има сложна слоеста структура. Дебелината на сърдечната стена варира от 6 до 11 мм в различни части на сърцето.
В дълбините на сърдечната стена е проводящата система на сърцето. Образува се от специална тъкан, която генерира и провежда електрически импулси. Електрическите сигнали стимулират сърдечния мускул, причинявайки го да се свие. В проводящата система има големи образувания на нервна тъкан: възли. Синусовият възел се намира в горната част на десния предсърден миокард. Той генерира импулси, които са отговорни за работата на сърцето. Атриовентрикуларният възел се намира в долния сегмент на межтриалния преграда. От него се отклонява така нареченият сноп Негов, разделящ се на десния и левия крак, който се разделя на по-малки и по-малки клони. Най-малките клонове на проводящата система се наричат ​​"влакна на Purkinje" и са в пряк контакт с мускулни клетки в камерната стена.
Камерите на сърцето са облицовани с ендокард. Сгъвките му образуват сърдечните клапи, за които говорихме по-горе. Външната обвивка на сърцето е перикарда, който се състои от два листа: париетален (външен) и висцерален (вътрешен). Висцералният слой на перикарда се нарича епикард. В интервала между външния и вътрешния слой (листове) на перикарда има около 15 ml серозна течност, което им позволява да се плъзгат един спрямо друг..

Кръвоснабдяване, лимфна система и инервация

Кръвоснабдяването на сърдечния мускул се осъществява от коронарните артерии. Големите стволове на дясната и лявата коронарни артерии започват от аортата. След това се разпадат на по-малки клони, които доставят кръв в миокарда..
Лимфната система се състои от ретикуларни слоеве кръвоносни съдове, които оттичат лимфата в колекторите, а след това в гръдния канал.
Работата на сърцето се контролира от автономната нервна система, независимо от човешкото съзнание. Вагусният нерв има парасимпатиков ефект, включително забавяне на сърдечната честота. Симпатичните нерви ускоряват и укрепват сърцето.

Физиология на сърдечната дейност

Основната функция на сърцето е контрактилна. Този орган е вид помпа, която осигурява постоянен поток кръв през съдовете..
Сърдечен цикъл - повтарящи се периоди на свиване (систола) и релаксация (диастола) на сърдечния мускул.
Systole осигурява освобождаването на кръв от сърдечните камери. По време на диастола се възстановява енергийният потенциал на сърдечните клетки.
По време на систола лявата камера изхвърля около 50 - 70 мл кръв в аортата. Сърцето изпомпва 4 до 5 литра кръв в минута. При натоварване този обем може да достигне 30 литра или повече..
Свиването на предсърдията е придружено от повишаване на налягането в тях, докато устите на кухите вени, вливащи се в тях, се затварят. Кръвта от предсърдните камери се "изцежда" в вентрикулите. След това се предписва предсърдна диастола, налягането в тях спада, докато върховете на трикуспидалната и митралната клапа се затварят. Камерните вентрикули започват да се свиват, което кара кръвта да потече в белодробния ствол и аортата. Когато систолата приключи, налягането в вентрикулите намалява, клапите на белодробния ствол и аортата се затварят. Това осигурява еднопосочно движение на кръвта през сърцето..
При клапни дефекти, ендокардит и други патологични състояния клапанният апарат не може да осигури плътността на сърдечните камери. Кръвта започва да тече ретроградно, нарушавайки контрактилитета на миокарда.
Контрактилитетът на сърцето се осигурява от електрически импулси, възникващи в синусовия възел. Тези импулси възникват без външно влияние, тоест автоматично. Тогава те се пренасят през проводимата система и възбуждат мускулните клетки, причинявайки им свиване..
Сърцето също има интрасекреторна активност. Той освобождава биологично активни вещества в кръвта, по-специално предсърден натриуретичен пептид, който насърчава екскрецията на вода и натриеви йони през бъбреците.

Медицинска анимация на тема "Как работи човешкото сърце":

Образователно видео по темата "Човешко сърце: Вътрешна структура" (английски):

MedGlav.com

Медицински указател на болестите

Анатомична структура и функция на сърцето.

СЪРЦЕ.


СЪРЦЕТО е централният орган на сърдечно-съдовата система, който осигурява с ритмичните си контракции непрекъснатото движение (циркулация) на кръвта в тялото. Сърцето е разположено в гръдния кош между двата белия дроб на диафрагмата (коремна обструкция).

Това е кух мускулен орган, разделен на четири камери: дясно и ляво предсърдие и дясна и лява камера.
Както предсърдията, така и вентрикулите са разделени една от друга чрез прегради: междупрешленните и интервентрикуларните. Предсърдията са кухини, които приемат кръв от вените и я изтласкват в вентрикулите, които изхвърлят кръв в артериите: дясната камера в белодробната артерия, лявата камера в аортата.

Дясната и лявата камери на сърцето не комуникират помежду си (следователно, те говорят за дясното и лявото сърце). При плода, когато все още няма белодробно дишане, в септума между предсърдията има овален отвор, който обикновено зараства след раждането на плода; в редки случаи в момента се правят дупки pesarasheniye върху сърцето - зашиване на междупрешленния отвор.

Стените на сърцето са изградени от мускулна тъкан (миокарда, кухините му са облицовани с гладка лъскава тъкан - ендокарда; отвън е покрита с мембрана - перикарда, който има 2 листа, единият от които е сплетен с миокарда и образува затворен сак около сърцето - сърдечна риза. Сърцето има формата на конус., основата на която е обърната нагоре и обратно към гръбначния стълб и (т. нар. върха на сърцето) - надолу вляво до 5-то междуреберно пространство. Атриите са разположени в основата на сърцето, заемайки около 1/3 от надлъжната му ос, а вентрикулите заемат самия конус с върха му.

В сърцето те различават:

 • предната повърхност, образувана главно от дясната камера и обърната към гръдната кост и ребрата,
 • долна, образувана главно от лявата камера и обърната към диафрагмата,
 • и задната, образувана от лявото предсърдие, обърната към гръбначния стълб и пред него, лежащия хранопровод.

Размерите на сърцето са: по дългата ос 12-13 см, на напречната - 9-10.5 см. Дебелината на мускулната стена на лявата камера е 10-15 мм, лявото предсърдие е 2-3 мм, камерната е 5-8 мм..
Разликата в дебелината на дясната и лявата камера зависи от факта, че дясната камера задвижва кръвта по къс, малък кръг на кръвообращението и само през белите дробове, където съпротивлението на притока на кръв е малко, а лявата - по голям кръг, тоест по цялото тяло с огромно количество съдове с мъчителна и сложна пътека (вж. циркулация).

Средното сърдечно тегло при мъжете е 300 g, за жените - 250 g. Границите на сърцето в проекция към предната гръдна стена се формират в ляво - лява камера, дясно предсърдие: те се определят чрез удар, рентгеново предаване и други диагностични методи.
Промяната в границите показва болезнено разширяване на кухините му, удебеляване (хипертрофия) на мускулите на стените му.

Всяко предсърдие има формата на тетраедрична кухина, уголемена от специални джобове - уши. Горната и долна кава на вената се влива в дясното предсърдие, а дясната и лявата белодробни вени попадат в лявото предсърдие. Всяко от предсърдията комуникира със съответната камера чрез атриовентрикуларния отвор. Тези дупки съдържат клапани, отваряне към вентрикулите: в лявата - бикуспида, в дясната - трикуспида.
От стените на вентрикулите до краищата на клапана има сухожилни нишки, които предпазват клапите да навлизат в предсърдната кухина по време на свиване (систола) на вентрикулите.

Основният съд на тялото напуска лявата камера - аорта, отдясно - белодробна артерия. На мястото на изпускане на всеки от тези съдове има трикуспидни полуминусни клапани, които се отварят към съдовете. Благодарение на това разположение кръвта тече свободно от вените в предсърдията и от предсърдията по време на контракциите им в вентрикулите. С контракциите на вентрикулите кръвта от тях се гони в аортата и белодробната артерия, но не обратно към предсърдията, тъй като клапите по време на камерната систола се затварят от кръвно налягане; кръв от вентрикулите свободно прониква в аортата, белодробната артерия, но не може да се върне обратно към релаксация (диастола) на вентрикулите, защото това се предотвратява от полуминусните клапани, които се затварят със сила на кръвното налягане в съдовете. По този начин сърдечните клапи определят посоката на притока на кръв в сърцето: от вените към предсърдията, от предсърдията до вентрикулите, от вентрикулите към големите съдове..

Всякакви болезнени промени в клапите (с ревматичен и друг произход, виж сърдечни дефекти) нарушават правилното движение на кръвта в сърцето и в цялото тяло и неговите органи. При слушане на сърцето клатушките на клапите и свиването на камерите му се възприемат като сърдечни звуци. При болезнени промени в клапите, вместо тонове или заедно с тях, се чуват шумове, причинени от преминаването на кръв през стеснени дупки.


Сърдечният мускул има свойството автоматизъм, тоест контракциите му са неволни и не спират по време на живота за една минута.
Но неговата активност, честота и сила на свиване се регулират от централната нервна система (в зависимост от нуждите на организма) чрез два нерва:

 • скитане - забавяне на честотата на контракциите и отслабване на силата им,
 • симпатичен - ускорява контракциите си и увеличава силата им.

Контракциите на мускулите на дясната и лявата половина се появяват едновременно, но първо предсърдието се свива и вентрикулите се отпускат; когато кръвта от предсърдията се изпомпва в вентрикулите, започват камерни контракции. Строгата последователност на свиване на части от сърцето се дължи на специална, проводяща възбуда система на сърцето (т.нар. сноп Него ), разположен в междупрешленната преграда и от тук два крака, влизащи в мускула на дясната и лявата камера. Прекъсването на тази проводяща система причинява тежка дисфункция на сърцето.

Сърцето получава кръв от системата на коронарните артерии, които се простират от аортата. Терминалните клонове на тези съдове не комуникират помежду си, следователно, стесняване или запушване на клоните на коронарните съдове води до тежки хранителни нарушения на сърдечния мускул и дори до неговата локална некроза (инфаркт на миокарда). Голям брой сензорни нерви проникват в сърдечния мускул, които причиняват силна болка в случай на нарушение на кръвоснабдяването (например при ангина пекторис).

Сърце: всичко най-интересно за човешкото сърце

Как работи човешкото сърце, как работи, какви са неговите функции? Всичко това се изучава в училищния курс по биология, но с годините се забравя. Вниманието към този малък, но мощен орган се появява по-късно, особено във връзка с различни заболявания. Какво е уникалното за сърцето - творение на природата, което не знае спирки през целия живот на човек? Нека поговорим за това днес.

Снимка: Матяш Н.Ю., Шабатура Н.Н. Биология, 9 кл. - К.: Генеза, 2009

Как работи човешкото сърце

Човешкото сърце се разглежда от различни нации като съд за романтични чувства, ум или душа. Той е от голямо значение в много култури и привлича вниманието от древни времена..

На първо място сърцето е интересно с това, че формата и размерите му зависят от възрастта, пола, физиката и здравето на всеки човек. Образно казано, органът обикновено се сравнява с юмрук със среден размер и тегло около 500 г. Тези показатели варират значително, но във всеки случай сърцето на човек изглежда напълно различно от това, което сме свикнали да виждаме на валентинките и пощенските картички..

Колко камери има в сърцето и как работи? Съвременната анатомия на човешкото сърце разкри всички тайни и най-вече учените са изследвали структурата на сърцето. Накратко е описано например от авторите Роен Йоханес В., Йокочи С. и Лютиен-Дрекол Е. във Великия атлас на анатомията. Цветно и ярко отговаря на такива въпроси: колко камери има човешкото сърце и колко клапи в човешкото сърце, какви са артериите и вените на сърцето.

Снимка: Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Лице. 8 клас. Методическо ръководство за учебника NISonin, MR Sapin „Биология. Лице. 8 клас ". - М.: Бустард, 2001. - С.46–49.

Структурата на човешкото сърце е следната:

 • има четири камери на сърцето. Мускулната преграда разделя кухината на органа на две половини, всяка от които допълнително се разделя наполовина;
 • горните части на сърцето се наричат ​​предсърдията, долните се наричат ​​вентрикулите;
 • всички камери и кръвоносни съдове, с които комуникират, са разделени от клапи.

Сърдечните клапи са необходими за притока на кръв в една посока и имат следните имена:

 • трикуспидната клапа разделя дясното предсърдие и дясната камера на сърцето;
 • лявото предсърдие и лявата камера са разделени от бискуспиден митрален клапан;
 • между дясната камера и белодробната артерия има белодробна клапа;
 • лявата камера граничи с аортната клапа.

Две коронарни артерии доставят кръв в самото сърце. Те също включват клапани за предотвратяване на обратен поток. Освен това в органа има така наречените пейсмейкъри, чиято задача е да произвеждат импулси и да контролират мускулните контракции и релаксация..

Как работи човешкото сърце

На общ език сърцето е орган, който никога не знае почивка. Силен мускул само за един ден преминава над 7500 литра кръв през себе си и се свива около 100 000 пъти! Най-просто казано, работата на сърцето е да получава венозна кръв и да я изпраща в белите дробове. Там той се насища с кислород и се връща през сърцето към артериите, след което се пренася в цялото тяло..

Снимка: Анатомия на човека. В 2 тома. Т. 2 / Автор: Е. И. Борзяк, В. Я. Бочаров, Л. И. Волкова и др. / Изд. М. Р. Сапина. - М.: Медицина, 1986. - 480 с..

Как го прави, как работи човешкото сърце? Този жизненоважен процес може да бъде описан по същия начин, както моят колега V.I. Капелко, а именно:

 • кръвта, богата на въглероден диоксид, се придвижва към сърцето през вените и навлиза в дясното предсърдие;
 • след това мускулът се отпуска (диастола), трикуспидната клапа се отваря и тя се намира в кухината на дясната камера;
 • в резултат на затварянето на клапата и свиването на мускулите (систола) кръв от дясната камера на сърцето навлиза в белодробната артерия;
 • тогава кръвта ще трябва да премине през малък кръг на кръвообращението, да обмени въглероден диоксид за кислород и след това да се върне към сърцето, а именно в кухината на лявото предсърдие;
 • релаксацията на последната изпраща кръв към лявата камера, а свиването й от своя страна служи като път към аортата и системната циркулация.

Струва си да се отбележи, че вентрикулите на сърцето, кръвоносните съдове на сърцето и сърдечните клапи действат в строго определена последователност. За да ги контролира, сърдечният мускул генерира импулси, които могат да станат по-чести под въздействието на хормони и емоционални реакции.

Всякакви промени в ритъма веднага ви карат да си спомните къде е сърцето на човек. Може би всеки някога е усещал силно биене в областта на гърдите в ситуация на стрес или силна възбуда - тахикардия. Крайният му случай с появата на бързи асинхронни контракции се нарича фибрилация..

Това явление е много опасно. От практическия опит, както на моя личен, така и на моите колеги следва, че е важно да се следи работата на сърцето и редовно да се прави електрокардиограма.

Човешките сърдечни функции

Сърцето работи неуморно, за да движи кръвта през съдовете, да обогатява белите дробове с кислород и да го доставя до всяка клетка на тялото. Тази функция на сърцето се счита за основна и за простота се нарича изпомпване.

За правилното изпълнение на тази задача са важни следните свойства на сърдечния мускул, които са известни още като основните функции на сърцето:

Автоматизация

Тази концепция крие способността за ритмични контракции, благодарение на електрическите импулси, произведени от самото сърце. Сред мускулните клетки на органа има специфични области, които са надарени с това качество.

Наричат ​​ги още пейсмейкъри. Основният такъв възел се намира в дясното предсърдие. Именно той определя тона на сърцето - определя честотата на контракциите. Промените в тялото могат да повлияят на работата на пейсмейкъра, но обикновено той работи автономно.

Възбудимост

След като пейсмейкърът генерира импулс, той трябва незабавно да се разпространи в цялото сърце. Само в този случай контракцията ще обхване цялото предсърдие или камерна камера. Това е възможно поради високата чувствителност на сърдечните клетки към импулси, както и многото контакти между тях..

Просто казано, сърдечният мускул е много чувствителен, а клетките му са много сплотен екип..

проводимост

За най-бързата възможна реакция на импулс в сърцето са предвидени специални пътеки. Чрез тази система предаването на сигнала става моментално, достигайки до най-отдалечените райони..

Между другото, електрокардиографът записва точно моментите на въздействието на импулсите върху всички сърдечни камери..

еластичност

Дължината на мускулните влакна и тяхната еластичност дават на сърцето способността да свива и работи ефективно без почивни дни и празници. Силата на свиване е необходима, за да изтласка кръвта в правилната посока.

мъчнотопимост

След всяка контракция настъпва релаксация в сърцето. Той трае частица от секундата, но позволява на клетките да заемат първоначалното си положение и е ключът към самия пулс, който усещаме, когато подлагаме ръка на гърдите си.

Сърдечни заболявания: причини и превенция

Сърдечната болест е причинила повече смъртни случаи в историята на човека, отколкото всички войни заедно.

Днес те продължават да изваждат поне десет години от средната продължителност на живота на населението в света. Освен това сърдечните заболявания стават все по-млади, често засягат трудоспособни хора. Всичко това като цяло се отразява негативно на качеството на живот..

Снимка: Анатомия на човека. В 2 тома. Т. 2 / Автор: Е. И. Борзяк, В. Я. Бочаров, Л. И. Волкова и др. / Изд. М. Р. Сапина. - М.: Медицина, 1986. - 480 с..

Лоши навици, неправилно хранене, липса на физическа активност - това са основните причини, поради които сърдечно-съдовата система страда и се появяват определени разстройства.

Освен това лично в работата си често се сблъсквам с факта, че хората умишлено пренебрегват симптомите на сърдечните заболявания, смятайки се за твърде млади и здрави за своето развитие. Болно сърце се усеща с болезнени усещания с различна локализация (гърба, гърдите, лявата ръка, шията), слабост, гадене, кашлица, задух, повишено изпотяване, подуване на краката, хъркане. Признаците на сърдечни заболявания лесно се описват в материала на надежден ресурс webmd.com.

Във всеки случай практическият опит на кардиолозите предполага, че е необходимо да се проверява сърцето поне веднъж на шест месеца. Той помага за предотвратяване на много сериозни сърдечни заболявания. Списъкът с най-подходящите изглежда така:

 • сърдечна исхемия;
 • удар;
 • сърдечен удар;
 • хипертония.

Предотвратяването на сърдечни заболявания при жените и мъжете трябва да бъде на първо място корекция на начина на живот. Лошите навици, преяждането, ниската подвижност постепенно разрушават сърдечния мускул, който може да работи до 150 години..

Трябва да се помни, че работата на сърдечно-съдовата система се нарушава неусетно, постепенно, но възстановяването й не е лесна задача. Много по-лесно е да направите здравословния начин на живот норма и да не знаете проблеми със сърцето и кръвоносните съдове.

Неочаквани факти за сърцето

През 1999 г. Световната сърдечна федерация предложи Световен ден на сърцето. През 2011 г. постоянната му дата беше 29 септември. Организирани от специалисти събития са предназначени да привлекат вниманието на хората към този малък упорит орган..

Човешкото сърце заслужава това, защото крие много чудеса и тайни, например:

 • жителите на Древен Египет вярвали, че сърцето е свързано с пръстена, затова именно днес съпрузите носят брачни халки;
 • сърцата на мъжете са малко по-големи от женските. Но последните правят повече с 10 удара в минута;
 • човешко сърце бие средно 72 пъти в минута. За 65 години броят на стачките достига 2,5 милиарда! В същото време трудолюбивият мотор намира време за почивка. Ако сумираме всички релакси за същия период, получаваме около две десетилетия;
 • плодът има сърдечен пулс два пъти по-често от възрастните. Едно мъничко сърце изпомпва над 60 литра кръв на ден;
 • колкото повече е теглото на човека, толкова по-тежък е сърдечният мускул. Това е така, защото мастната тъкан е просмукана с капиляри, през които също трябва да се изпомпва кръв;
 • поради свойството на автоматизация сърдечният мускул е в състояние да свива извън човешкото тяло;
 • Тъй като сърцата на хората и прасетата са много сходни, учените обмислят директна трансплантация от животни. Друг възможен вариант е да отглеждате сърца изкуствено. Първата трансплантация е извършена през 1967 г., а операциите върху сърдечния мускул се практикуват от края на 19 век;
 • Ходенето (поне половин час дневно), смехът, следобедните пристъпи и любовта са полезни за здравето на сърцето;
 • надеждността и силата на сърцето позволиха на учените да изчислят, че то може да работи 150 години.

Човешкото тяло крие много интересни факти. Техните знания не само задоволяват любопитството, но и помагат да разберете по-добре тялото си и да се грижите добре за здравето си. Не забравяйте, че сърцето не е камък и изисква внимание и почивка..

Автор: кандидатът на медицинските науки Анна Ивановна Тихомирова

Рецензент: кандидат на медицинските науки, професор Иван Георгиевич Максаков

Сърцето и неговата структура

Сърцето е основният орган, двигателят на нашето тяло. Как правилно да го предпазим от болести и какво е важно да знаем за работата му?

Сърце

Сърцето често се нарича двигател на човешкото тяло, защото без него никой орган не може да функционира. Дори краткосрочното му спиране води до сериозни последици и може да бъде фатално. Именно сърдечните проблеми водят списъка с причините за смъртта по целия свят. Как да защитим "мотора" от болести? Кога да се включи алармата и какво да се прави, ако диагнозата вече е поставена? В тези и други въпроси, свързани със сърдечната дейност, порталът MedAboutMe разбра.

Сърдечно-съдовата система

Сърцето изпомпва кръв, а съдовете го транспортират по цялото тяло - така работи сърдечно-съдовата система на човека.

 • Артериите пренасят богата на кислород и хранителни вещества кръв от сърцето до органите.
 • По вените кръвта, наситена с въглероден диоксид и токсини, се движи от органите към сърцето.

Благодарение на постоянния ток на кръвта, който в тялото на възрастен съдържа около 5 литра, се поддържа жизнената активност на тъканите и органите. Сърдечният пулс осигурява транспортирането на вещества - необходимите за тяхното функциониране се доставят до органите, а продуктите на разпадането се връщат обратно.

Има 2 кръга на кръвообращението:

 • Малък кръг - включва само белите дробове и сърцето. Преминавайки през този кръг, кръвта се обогатява с кислород и отделя въглероден диоксид.
 • Големи, включително сърцето и всички други органи и тъкани на тялото. Преминавайки през него, кръвта транспортира необходимите вещества до всички точки на тялото.

Човешкото сърце и неговите функции

Човешкото сърце е кух мускулен орган, който се състои от 4 камери. Сърдечната преграда разделя сърцето на 2 независими половини - лява и дясна, всяка от които осигурява собствена функция:

 • Дясното предсърдие и камерната камера получават венозна кръв и я изтласкват през белодробната артерия в белите дробове.
 • Левият, напротив, получава артериална кръв, богата на кислород и хранителни вещества. Оттук тя се изпомпва в аортата, основната артерия на тялото, и се пренася по цялото тяло..

Основната задача на сърцето е да осигурява на органите хранителни вещества, в частност кислород. Следователно здравето на целия организъм зависи от това колко добре работи сърдечният мускул. Нарушенията във функционирането на сърцето могат да бъдат причинени от патологии - недостатъчност на клапите, стените и други нарушения, които причиняват, по-специално, смесване на венозна и артериална кръв. В такива случаи, дори при адекватно свиване на миокарда, кръвоснабдяването на органите ще бъде недостатъчно. Вродените сърдечни дефекти се диагностицират в детска възраст.

Друга причина за дисфункцията на миокарда са заболявания, придобити с възрастта. Неправилната диета, лошите навици, наследствеността и други фактори водят до различни заболявания с течение на времето. Сред най-разпространените:

 • Сърдечно ритъмно нарушение (аритмии).
 • Отслабване или деформация на сърдечния мускул (кардиомиопатия).
 • Миокардна слабост, която се изразява като сърдечна недостатъчност.
 • Проблеми със съдовете на сърцето (коронарна болест).

Здравото сърце лесно се адаптира към условията, в които се намира тялото. При физическо натоварване мускулите се нуждаят от повече кислород и миокардът започва да се свива по-интензивно, за да отговори на повишеното търсене чрез изпомпване на повече кръв. Сърцебиенето на сърцето също е естествен отговор на стреса и е свързано с производството на хормони, по-специално адреналин..

Сърце при възрастни

Размерът на сърцето на възрастен не надвишава 15 см (обикновено 10-12 см) дължина и около 10 см ширина. Масата на органа при жените и мъжете е различна, при мъжете тя е по-тежка, до 385 г, а при жените - до 302 г. Това се дължи на структурните особености на тялото, защото в мъжкото тяло мускулната маса заема по-голям процент, а именно мускулите на първо място се нуждаят кислород по време на тренировка.

Трябва да се каже, че формата на сърцето е индивидуална за всички хора. Например при стройни хора миокардът е по-удължен, а при хора, склонни към наднормено тегло, той има закръглена форма. Броят на артериите, захранващи самия сърдечен мускул - коронарните съдове, също може да се различава. Обикновено има 2 от тях, но в редки случаи има хора с 1, 3 или 4 сърдечни съдове. Това не засяга функционирането на органа и се отнася до индивидуалните характеристики на структурата, а не към патологиите..

Сърдечната болест започва да се проявява като правило след 40-45 години при мъжете и 45-50 години при жените. Може да се появи болка, миокардът отслабва или се деформира, коронарните съдове могат да страдат.

Сърце при деца

Здравото дете рядко развива заболявания на сърдечно-съдовата система, но въпреки това някои заболявания, характерни за детството, могат да причинят сериозни нарушения..

Развива се след пренесена и неправилно лекувана ангина при деца, сърцето е засегнато от бактерията стрептококи, което причинява различни възпалителни процеси. В някои случаи сърдечните клапи страдат и в резултат се развива придобит дефект. Ако не се лекува хирургично навреме, признаци на сърдечна недостатъчност се появяват на възраст 20-30 години, което може да доведе до смърт след няколко години..

Възпаление на различни слоеве на сърдечния мускул - ендокардит, перикардит, миокардит.

Такива последствия най-често се появяват след морбили, скарлатина, но могат да се развият на фона на други остри инфекциозни заболявания на дихателните пътища. По правило преминавайте без последствия за здравето.

На дете от първите години от живота се препоръчват превантивни прегледи от педиатричен кардиолог. Лекарят може да идентифицира някои сърдечни дефекти, които не се появяват в първите дни от живота, както и да следи за правилното развитие на органа.

Една от честите причини за безпокойство за родителите е шумотене в сърцето на детето. Въпреки това, такъв симптом не винаги означава наличието на малформации. Според статистиката шумът се регистрира при 50% от новородените, а по-късно те се откриват при всички деца на различна възраст. Кардиолозите разграничават функционалните и органичните шумове. Първите са характерни за здравите деца, вторите са ясен признак на патология. Следователно откритият шум трябва да бъде причина за допълнителното изследване на детето..

Сърдечна функция при бебета

Сърцето на новородено има редица характеристики. Тъй като плодът не използва белите дробове в утробата, но получава кислород от артериалната кръв на майката, органът не работи в режим на изпомпване на кръв през два кръга на кръвообращението. Артериалните и венозните потоци се смесват в сърцето. Това се случва поради "овалния прозорец" - клапан между лявата и дясната половина на органа. Този вид кръвообращение се нарича вътрематочно.

В първите секунди след раждането белите дробове се отварят, пулмоналната циркулация започва и „овалният прозорец“ нормално се затваря веднага под натиска на притока на кръв, а по-късно се разраства. Процесът на пълното затваряне на прозореца е индивидуален, при 50% от децата под една година той остава отворен, в 20% той не прерасне до 5 години, а в редки случаи остава за цял живот. Смесването на венозна и артериална кръв може да доведе до хипоксия в организма, да повлияе на общото състояние и да причини сериозни здравословни проблеми. Въпреки това, в повечето случаи отворен прозорец се отнася до анатомични характеристики, а не до патологии..

Сърцето на бебе е много различно от това на възрастен:

 • Органът заема 0,8% от телесното тегло (при възрастни - 0,4%).
 • 120-140 сърдечни удара в минута (при възрастни - 60-90), с плач и хранене може да се повиши до 200 удара. Децата имат повишен метаболизъм и слабо развита нервна система, която контролира честотата на контракциите на миокарда.
 • Наличието на дихателна аритмия - при издишване пулсът става по-рядък, а при вдишване - по-често.
 • Кръвното налягане е средно 70/40 RT. Изкуство. (при възрастни - 120/80 Hg. Art.). Такива ниски проценти се дължат на факта, че съдовете на новороденото са сравнително широки и еластични, така че кръвта преминава през тях по-лесно.

Структура на сърцето

В структурата на сърцето се разграничават четири камери - 2 предсърдия и 2 вентрикула, както и 4 клапана (2 от които са разположени в артериите, идващи от сърцето). Нарушаването на структурата на някой от съставните органи може да доведе до тежки дефекти.

Вентили и сърдечни клапи

Често кардиолозите разграничават "артериално" и "венозно" сърце, което означава двете страни на органа, разделени от преграда. В този случай дясната и лявата част на сърцето са еднакви според принципа на работа и структура, само „артериалната“ половина има дебелина на стената.

Венозната кръв навлиза в дясната страна през две кава на вената.

Първо той влиза в предсърдието, а след това се изпомпва в дясната камера на сърцето. Тук двете камери са разделени от трикуспидна клапа. Освен това кръвта от дясната камера се изтласква в белодробната артерия - венозната кръв отива в малък кръг за оксигенация.

Артериалната кръв вече навлиза в лявата страна от малкия кръг през белодробните вени.

Той преминава по същия принцип като в дясната страна: първо той влиза в предсърдието, а след това запълва вентрикула на сърцето. В артериалната част камерите са разделени от митрална клапа. След като вентрикулът е пълен, кръвта се изтласква през аортата в големия кръг и се пренася до всички органи.

Основната задача на предсърдията и вентрикулите на сърцето е да изпомпват определен обем кръв за по-нататъшното му изтласкване през съдовете.

Клапите на сърцето са отговорни за спирането на притока на кръв, което помага да го натиснете само в една посока и да не се смесвате. В допълнение към тези, разположени между камерите, в сърцето на човека има още два клапана, в основните артерии на малките и големи кръвоносни системи:

 • Аортна клапа - отваря се, когато кръвта се изтласка от лявата страна на сърцето.
 • Белодробна клапа - отваря се, когато сърцето пуска венозна кръв в белите дробове.

Сърдечни съдове

Сърцето е отговорно за транспортирането на кръв и други вещества до органите, но самият сърдечен мускул (миокард) се нуждае от такова хранене. Провежда се по протежение на коронарните съдове, които обграждат органа..

Структурата и дори броят на сърдечните съдове при човек е индивидуална и се установява само по време на преглед (ангиография). В повечето случаи са изолирани лявата и дясната коронарна артерия, но при 4% от хората има само един съд, а в други случаи има удвояване - коронарните артерии преминават по двойки от лявата и дясната страна на органа.

Изтичането на венозна кръв с въглероден диоксид преминава през вените на сърцето.

Характеристики на съдовете на сърцето:

 • Малък диаметър - 7,5-3 мм в различни области.
 • Артериите не принадлежат към класа на анастомозиращите артерии (тези, които имат връзки със съседни кръвоносни съдове). Напротив, това са крайните съдове, без фуги..

Тези фактори значително увеличават риска от блокиране на притока на кръв, сърдечните съдове се запушват с холестеролни плаки, кръвни съсиреци и други емболи. Запушването на артерията води до кислородно гладуване на тъканта и последваща некроза - инфаркт.

Сърдечна дейност и нервна система

Сърдечният пулс се осигурява от сърдечния мускул - миокарда. Той се свива и релаксира под въздействието на различни фактори, включително нервната система:

 • Парасимпатиковата нервна система забавя пулса.
 • Симпатичен - увеличава броя на сърдечните удари в минута.

Следователно в някои случаи нарушенията на сърдечния ритъм са свързани не със структурни нарушения на органа, а със заболявания на нервната система..

Друг фактор, влияещ върху сърдечната дейност, е производството на хормони. Един от основните органи на ендокринната система, който влияе върху свиването на миокарда, са надбъбречните жлези. Именно тук се отделят хормоните норепинефрин и адреналин, наличието на които в кръвта може да увеличи сърдечната честота..

За да работи сърцето правилно, са нужни и макронутриентите калций, калий и магнезий, които поддържат нормалната сърдечна дейност..

Сърдечен цикъл

В покой скоростта на пулса (1 ритъм - 1 пълен цикъл) при здрав възрастен е 60-90 удара в минута.

 • Намалението на сърдечната честота (60-30 удара в минута) се нарича брадикардия.
 • Увеличение (над 90 удара) - тахикардия.

В същото време пулсът зависи от външни фактори и състоянието на тялото - при физическо натоварване и стрес той се увеличава и намалява по време на сън. Освен това тренираното сърце на спортисти често прави по-малко от 60 удара в минута по време на почивка, но такава брадикардия не се счита за нарушение на сърдечния ритъм..

Сърдечен пулс

Пълният цикъл на сърцето е не повече от 0,85 секунди и се състои от три фази:

 • Диастола е фазата на покой, в която миокардът е отпуснат. По това време кръвта тече през предсърдията в вентрикулите, като ги запълва с 2/3.
 • Предсърдна систола - камерите са компресирани, поради което вентрикулите на сърцето се пълнят с кръв до пълния им обем. Митралната и трикуспидната клапа се припокриват.
 • Камерна систола - сега долните камери са компресирани, по това време кръвта от тях се изтласква навън в артериите. От лявата страна към аортата (началото на големия кръг), а от дясната към белодробната артерия (началото на малкия кръг на кръвообращението).

Нарушаването на ритъма е свързано с развитието на сърдечно заболяване и тъй като периодите на диастола и систола са ясно видими на кардиограмата, този преглед е в основата на кардиологията.

Регулация на сърцето

Сред многото фактори, които коригират работата на сърцето, могат да се разграничат следните:

Малка част от миокарда (пейсмейкър) е в състояние да изпраща сигнали до останалата част от сърдечния мускул. Така регулацията на контракциите и отпускането на сърцето се осъществява без никакви външни влияния..

Сърдечният мускул реагира на външни стимули от физическо и химическо естество, включително промени в състава на кръвта по време на отделяне на хормони.

Способността на миокардните клетки да разпространяват импулс до близките. Поради тази способност пейсмейкърът и сигналите от външни влияния са в състояние да регулират сърдечната честота.

Симптоми на сърдечни заболявания

Симптомите на сърдечните заболявания са доста разнообразни. Освен това много от признаците не се появяват в началните етапи, тъй като органът е в състояние да компенсира функционални и патологични промени за определено време..

Един от основните проблеми на кардиологията е късната диагностика на заболявания. Често пациентът се обръща към лекаря, когато нарушенията вече са силно изразени и практически не могат да бъдат лекувани. Затова лекарите препоръчват на хората над 40-45 години да се подлагат на рутинни прегледи ежегодно, дори и да няма изразени симптоми на сърдечно заболяване. И ако имате изброените по-долу неразположения, спешно се консултирайте с кардиолог.

мъка

Сърдечната болка е основният симптом на възможните заболявания. Най-често това е признак за развитие на коронарна болест на сърцето - ангина пекторис или дори инфаркт на миокарда.

При сърдечен удар болката се различава от обичайната:

 • Произнесе.
 • Не се отклонява от промяна на положението на тялото, излизане на чист въздух и други външни фактори.
 • Не се отстранява с нитроглицеринови таблетки (2-3 парчета се вземат с почивка от 5 минути).

При стенокардия болката се характеризира като притискаща, в началото тя се проявява само по време на физическо натоварване и стрес (ангинална експресия). С развитието на коронарна болест може да се прояви в покой, например през нощта.

Болката в сърцето и гръдната кост също може да показва такива проблеми:

 • Възпалителни процеси във външния (перикард), средния (миокард) и вътрешния (ендокард) мускулен слой.
 • Аневризма (изтъняване на съдовата стена) на аортата.

В допълнение, болката може да възникне по причини, които не са свързани със сърцето:

 • радикулит.
 • Костни хрущялни заболявания, счупвания и пукнатини в ребрата.
 • невралгия.
 • Белодробна болест, включително пневмония.

Нарушения на сърдечния ритъм: тахикардия

Един от симптомите на сърдечната болест е осезаемо сърцебиене. Тахикардия (състояние, при което сърдечната честота на възрастен надвишава 90 удара в минута) често е придружена от повишаване на кръвното налягане. При определени условия такова ускоряване на ритъма се оправдава от външни фактори. Физиологичната тахикардия е характерен отговор на стрес или енергично движение.

Но ако внезапно се появи сърдечен пулс, определено трябва да се консултирате с кардиолог. Нарушенията на сърдечния ритъм са придружени от такива усещания:

 • Липса на въздух, задух.
 • Пулсация в слепоочията.
 • виене на свят.
 • Потъмняване в очите.

Нарушения на кръвообращението: задух, подуване и др.

При сърдечна недостатъчност, коронарна артерия и други заболявания често се наблюдават симптоми на нарушения на кръвообращението. Те са свързани с факта, че сърцето не може да се справи със своите функции и не може да изпомпва кръв в необходимия обем.

Типични симптоми на сърдечно заболяване:

 • Подуване на краката, особено вечер.
 • Синя или бледност на кожата.
 • Умора с малко упражнения, задух.
 • Студени пръсти и пръсти, невъзможност за затопляне на крайниците.
 • При недостатъчно кръвообращение в мозъка се наблюдават замаяност, потъмняване на очите, загуба на съзнание.

При кърмачета обезцветяването на кожата, летаргия и сънливост трябва да са причина за допълнителни прегледи от кардиолог, тъй като именно симптомите на нарушения на кръвообращението са признаци на вродени сърдечни дефекти.

Хипертония и хипотония

Обикновено кръвното налягане при възрастен трябва да бъде 120/80 Hg. во.

 • Първото число е налягането на кръвта върху съда по време на систола, свиването на сърдечния мускул и освобождаването на кръв в артерията.
 • Второто число е кръвното налягане с диастола, отпуснато сърце.

Хипертонията (артериална хипертония) е персистиращо високо кръвно налягане, което често се откроява като отделно заболяване и има няколко етапа. Освен това, ако индикаторите не надвишават 140/90 RT. Чл., Кардиолозите диагностицират "нормално високо" кръвно налягане.

Независимо колко точно се различават показателите от нормата, хипертонията се отразява на работата на цялата сърдечно-съдова система, може да ускори развитието на заболявания или да причини опасни състояния. Хипертонията е доста често срещана, от нея страдат 50-60% от възрастното население на цялото земно кълбо и колкото по-възрастен е човекът, толкова по-големи са рисковете.

Хипотонията (ниско кръвно налягане) е състояние, при което показателите падат под 95/60 mm Hg. Изкуство. при жените и 100/65 mm Hg. Изкуство. при мъжете. Хипотонията не влияе толкова на работата на сърцето, колкото на хипертонията, но все пак значително влияе на благосъстоянието на човек и може да бъде симптом на функционални нарушения на органа, дефекти. С ниско кръвно налягане човек страда от такива заболявания:

 • Мускулна слабост, летаргия.
 • сънливост.
 • Условия на припадане.
 • Нарушаване на паметта и раздразнителност.

Други симптоми на сърдечно заболяване

Сърдечната болест може да се прояви и с други симптоми. Освен това, ако изброеният по-горе човек се свързва с проблеми на сърдечно-съдовата система, тогава те често се приписват на други заболявания.

Трябва да обърнете внимание на здравето на сърцето, ако има:

 • Лош сън, невъзможност да заспя без висока възглавница. Това често показва развитието на сърдечна недостатъчност..
 • Пристъпи на суха кашлица, особено при лягане. В същото време няма други симптоми на остри респираторни инфекции (треска, хрема, болки в гърлото).
 • Раздразнителност, ниска устойчивост на стрес, сълзливост.
 • Треска, заедно с болка в сърцето. Може да показва развитието на възпалителен процес в различни слоеве на сърдечния мускул. Особено опасно е при деца след болки в гърлото, тъй като говори за ревматични лезии, които причиняват придобити дефекти на клапаните.

Сърдечно заболяване

Сърдечната болест се причинява от патологични вродени или придобити промени в структурата на миокарда, клапите, коронарните артерии. Болестите могат да се развият самостоятелно или да са усложнение на други проблеми в организма. Например, хиперсекрецията на надбъбречните хормони може да причини дегенерация на сърдечния мускул, а захарният диабет може да увеличи риска от развитие на инфаркт на миокарда..

Сърдечна исхемия

Исхемичната болест на сърцето е най-честата и една от най-опасните диагнози в кардиологията. Според Световната здравна организация за 2012 г. ИХД е водещата причина за смърт в световен мащаб.

Заболяването се развива на фона на атеросклероза - отлагания на холестеролни плаки по стените на кръвоносните съдове. Само в случай на исхемична болест на сърцето такива промени настъпват с коронарните артерии - съдовете на сърцето. В резултат на това кръвотокът през тях постепенно се забавя, миокардът не получава необходимия кислород и се развива исхемия. Ако в резултат на затварянето на съда с тромб, холестеролна плака и друг кръвен поток спре, засегнатата част на сърцето умира - развива се сърдечен удар.

Исхемичната болест на сърцето е нелечимо заболяване, но с навременна диагноза можете да постигнете стабилна ремисия. Проблемът е, че в ранните етапи исхемичната болест не показва никакви симптоми - сърцето е в състояние да компенсира липсата на приток на кръв до определен момент и работи както обикновено. След, когато се увеличат холестеролните плаки, се появяват болки в сърцето, задух, умора и други симптоми.

Исхемичната болест на сърцето може да се развие при всеки човек, тя е особено опасна за хора над 40-50 години, поради което при достигане на тази възраст се препоръчва да се подлагат на прегледи от кардиолог веднъж годишно. Лекарите обаче идентифицират някои рискови фактори, които ускоряват развитието на коронарна болест:

 • пушене.
 • Мъжки пол. При жените преди менопаузата атеросклерозата е изключително рядка, тъй като половите хормони защитават кръвоносните съдове.
 • наследственост.
 • Заседнал начин на живот.
 • Храна с преобладаване на мазнини и прости въглехидрати.
 • наднормено тегло.
 • Злоупотребата с алкохол.
 • Диабет.

Ангина пекторис

Ангина пекторис е стадий на исхемична болест на сърцето, при която болката в сърцето вече е изразена. Понякога пациентите я характеризират като притискане и тежест в гърдите. По време на гърчовете човек се опитва да вдишва по-дълбоко, да променя позицията на тялото.

Лекарите разграничават два основни типа на състоянието:

Притискащата болка се появява по време на физическо натоварване, в състояние на стрес и при всяко увеличаване на сърдечната честота. На този етап сърцето все още може да компенсира нуждите си от кислород в покой, но исхемията се усеща, когато търсенето се увеличава. Преди инфаркт на миокарда IHD се проявява чрез стенокардия при упражняване при 20% от пациентите, а след пристъп - при 50%.

Сърдечната болка възниква спонтанно, без видима причина. Атаките са особено чести през нощта..

Пациентите с коронарна болест обикновено развиват стабилна ангина, тоест болката в сърцето се появява периодично. Заболяването обаче може да протече без ангина пекторис. Това се наблюдава особено често при хора със захарен диабет тип 1 - дори инфарктът на миокарда при тях може да премине без болка..

Инфаркт на миокарда

Инфарктът на миокарда е последният стадий на исхемичната болест на сърцето. Притокът на кръв в атеросклеротичния съд е блокиран дотолкова, че тъканта, която захранва артерията, започва да отмира. Състоянието се характеризира с остра болка, която не отшумява с промяна в положението на тялото и не се облекчава с приемането на нитроглицерин. Болката може да се разпространи в лявата ръка, шията, челюстта, гърба.

Инфарктът на миокарда може да бъде предшестван от период на стабилна стенокардия, при който атаките стават по-чести, засилват се и стават по-дълги. В някои случаи сърдечен удар се случва внезапно за човек.

След затварянето на коронарната артерия се развива некроза на тъканите в периода от 20 минути до 2 часа. Затова е неприемливо да се колебаете да се обадите на линейка, дори ако подозирате сърдечен удар. Прогнозата за пациента до голяма степен зависи от степента на увреждане на сърдечния мускул - дълбочината на некрозата и нейната област. Най-опасният трансмурал (разпространяващ се във всички слоеве на миокарда) е обширна атака.

Също така важен етап в лечението на сърцето в случай на инфаркт е спешната помощ на специализирана кардио бригада, която извършва реанимация по пътя към болницата. Въпреки това, дори и при бързо действие, смъртността от сърдечен удар е 30-35%. Пациент с инфаркт на миокарда се изпраща в интензивното отделение и след това се нуждае от период на рехабилитация.

Нарушения на ритъма

Нарушенията на сърдечния ритъм възникват в резултат на патологии на парасимпатиковата и симпатиковата нервна система, недостатъчна проводимост на миокарда, лезии на водача на сърдечния ритъм (частта на сърцето, която инструктира целия мускул да се свие). Също така сърдечните аритмии се наблюдават при такива диагнози:

 • Атеросклерозата.
 • Сърдечна исхемия.
 • Сърдечна недостатъчност.
 • Сърдечно заболяване.
 • Тиреотоксикоза.

Въпреки това, аритмиите не винаги са причинени изключително от заболявания и патологични състояния; сърдечната честота може да бъде повлияна от:

 • Водно-солеви дисбаланс, особено дехидратация при деца.
 • Интоксикация на организма, включително отравяне с алкохол.
 • Преяждане, пиене на кафе и силен чай.
 • Стрес, депресия.
 • Прием на лекарства.

Сърдечна аритмия

Сред сърдечните аритмии се разграничават следните видове:

 • Брадикардия - намаляване на сърдечната честота до 50-30 удара в минута.
 • Тахикардия - ускорена сърдечна честота, повече от 90 удара в минута.
 • Екстрасистолата е проява на излишен импулс, преждевременно свиване на миокарда, с нормален пулс. Една от най-честите форми на сърдечна аритмия се регистрира при 60-70% от хората.

Ако се установи някакъв вид нарушение на ритъма, спешна необходимост от консултация с кардиолог. Първо, такива състояния могат да бъдат симптом на опасни заболявания. Например, брадикардията често показва развитието на сърдечна недостатъчност. И второ, сърдечните аритмии усложняват други диагнози. Така че, тахикардията влошава състоянието на пациенти с хипертония и може да ускори развитието на сърдечен удар..

мъждене

Фибрилацията е един от видовете сърдечни аритмии, при които камерите получават увеличен брой импулси и в резултат на това просто не могат да се свият правилно. Има два вида, различни според потока и прогнозите:

Един от най-често срещаните видове нарушения на ритъма, често наричан предсърдно мъждене. В това състояние предсърдията може да получава до 700 импулса в минута, което напълно парализира частта от миокарда, отговорна за свиването на тези камери. В случай, че предсърдното мъждене се прояви на фона на други нарушения на сърцето, е възможно развитието на остра сърдечна недостатъчност..

Опасно състояние, което всъщност парализира работата на органа и води до смърт. Лявата и дясната камера на сърцето са отговорни за освобождаването на кръв в съдовото легло и ако работата им е парализирана, кръвотокът спира. Този тип фибрилация винаги се развива внезапно и буквално 20 секунди след началото на атаката човек губи съзнание и след 2 минути настъпва клинична смърт. Камерното мъждене е едно от типичните усложнения на миокардния инфаркт..

Възпаление на сърцето

Възпалителното сърдечно заболяване обикновено засяга различни слоеве - перикарда (горния слой), миокарда (самия сърдечен мускул) и ендокарда (вътрешния слой).

Възпалението често се развива на фона на инфекциозни заболявания на други органи, характерни за последиците от лошо лекуваните заболявания на белите дробове и дихателните пътища. В по-голямата част те преминават без усложнения и понякога пациентът дори не знае, че е получил възпаление на сърцето.

Най-опасни са миокардитът и ендокардитът, тъй като те могат да бъдат една от проявите на ревматизъм (възпаление на съединителната тъкан) и да доведат до дефекти на клапаните.

Ревматоидното сърдечно заболяване може да възникне в резултат на такива фактори:

 • Ангина, че човек страда без антибиотична терапия.
 • Хроничен тонзилит.
 • Хроничен фарингит.
 • скарлатина.

Сърдечни дефекти

Сърдечната болест е патологично състояние, при което функционирането на органа се влияе от дефекти в клапаните, стените на камерата и съдовете, простиращи се от сърцето. Всички такива нарушения са разделени на две големи групи:

 • Вродени сърдечни дефекти, които се диагностицират най-вече при новородени или деца през първите 2-3 години от живота.
 • Придобити сърдечни дефекти се появяват в резултат на травма, заболяване и други фактори.

Единственият ефективен метод за лечение на патологии е хирургическата интервенция..

Вродени сърдечни дефекти

Патологиите за развитие могат да бъдат диагностицирани още преди раждането на дете чрез рутинен сърдечен ултразвук. В този случай бременната жена се изпраща за раждане в отделението по патология, а детето се оперира в първите дни след раждането..

Лекарите разделят всички вродени сърдечни дефекти в три големи групи:

Син тип - транспониране на големи съдове, тетрад на Fallot.

При такива сърдечни дефекти венозната кръв навлиза в артериите, в резултат кожата става синя (цветът на кръвта във вените е по-тъмен, отколкото в артериите). Тетралогията на Fallot е патология на новородените, при която се диагностицират 4 сърдечни дефекта наведнъж (стесняване и хипертрофия на стените на дясната камера, дестракция на аортата, дефект на междувентрикуларната преграда). По време на транспониране на големите съдове венозната кръв тече в аортата, а артериалната кръв се влива в белодробната артерия. Без лечение децата със сини дефекти могат да умрат в рамките на първите 2-3 години.

Тип блед - патентен ductus arteriosus, предсърдни и интервентрикуларни септални дефекти.

Те могат да бъдат диагностицирани няколко години след раждането. При такива дефекти белодробната циркулация получава особено тежки товари. Детето страда от задух, бърза умора. Без лечение патологиите водят до сърдечна недостатъчност..

Артериална стеноза и коарктация на аортата.

Патологиите за развитие водят до нарушения на кръвообращението, тъй като кръвта не преминава толкова ефективно през стеснените области.

Придобити сърдечни дефекти

Придобитите дефекти включват група клапни патологии, които се развиват като усложнения на бактериални инфекции или автоимунни заболявания. Има две групи:

 • Недостатъчността на сърдечния клапан, при която той не може да изпълнява функциите си, трябва да бъде надеждно припокриване. В резултат на това се нарушава кръвообращението, кръвта, която е навлязла в предсърдието и камерната камера, се изтласква в обратна посока..
 • Клапната стеноза е стесняване на лумена между камерите на сърцето или в аортата и белодробната артерия. За да се изпомпва кръв с такива препятствия, сърцето трябва да работи в засилен режим..

Най-често се засяга митралната клапа на сърцето, която отделя лявото предсърдие и камера. Като се има предвид, че лявата страна на сърцето е отговорна за снабдяването на тялото с кислородна артериална кръв, дефектът се проявява със симптоми на хипоксия:

Ако клапните дефекти не се лекуват хирургично, в крайна сметка водят до сърдечна недостатъчност..

Сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност не е толкова отделно сърдечно заболяване, колкото синдром (набор от характерни симптоми), който се проявява в нарушение на функционирането на органа. Има два типа състояния:

 • Остра сърдечна недостатъчност. Синдромът се развива бързо в резултат на предишен инфаркт, отравяне, травма и други неща. Смъртоносно без спешно лечение.
 • Хронична сърдечна недостатъчност - продължава години, симптомите се увеличават постепенно, състоянието на пациента може да се влоши за дълго време.

CHF възниква в резултат на сърдечни заболявания, както и начин на живот, при който сърдечният мускул е подложен на стрес, но не се упражнява. Характерно е развитието на синдрома при хора с лоши навици, заседнал начин на живот и затлъстяване. Симптомите на ХСН се различават на различни етапи:

 1. Задухът и бързата сърдечна честота се проявяват само при значително физическо натоварване.
 2. Задух може да се появи при изкачване на стълби, появява се суха кашлица, подуване на краката.
 3. Задух в покой, силно подуване, цианоза на кожата, нарушения на вътрешните органи.
 4. Развиват се заболявания и патологии на други органи, особено черният дроб (цироза), бъбреците и белите дробове страдат. Метаболизмът е нарушен. На този етап лечението вече не е ефективно и CHF е фатален в рамките на 1-3 години.

Диагностика на сърдечни заболявания

Сърдечната болест е една от най-опасните. Те са трудни за лечение, много от тях са хронични и изискват само хирургическа намеса..

Важно условие за лечението на сърцето е навременната диагноза.

Електрокардиография

Електрокардиографията е метод за изследване на електрическите полета, които се образуват по време на работата на сърцето. В резултат на това изследване се получава кардиограма, според която лекарят може да определи следните разстройства:

 • Всички видове аритмии.
 • Исхемична болест на сърцето (първична диагноза) и инфаркт на миокарда.
 • Сърдечни дефекти.

Електрокардиографията е основният диагностичен метод, използван за профилактични прегледи.

Тестове за натоварване

Електрокардиографията може да се направи в покой (пациентът лежи на дивана) или по време на физическо натоварване. По време на стрес тестовете човек може да кляка (20 клякания), да бяга на бягаща пътека (15 секунди), да върти педал на колело (метод VEM).

Упражнението ЕКГ показва преди всичко:

 • Колко е издръжливо сърцето.
 • Има ли аритмии: тахикардия или предсърдно мъждене.

Ехокардиография (ултразвук на сърцето)

Ултразвукът на сърцето е безопасен и информативен тест, който може да покаже:

 • Характеристики на структурата на сърцето - камери, клапи, съдове.
 • аритмии.
 • Резултатът от извършените операции на сърцето.
 • Артериална хипертония и нейните причини.
 • Хронична сърдечна недостатъчност и нейните причини.

Ултразвукът на сърцето е едно от пренаталните изследвания, което помага да се идентифицират малформации още преди да се роди бебето.

Рентгенов

Рентгеновите лъчи се предписват като допълнителен преглед, което дава възможност да се изясни предварителната диагноза, както и да се изследва структурата на сърцето.

Диагностиката помага да се идентифицират:

 • Нарушения в развитието на стените и клапите.
 • Отклонения във формата или размера на сърцето.
 • Пороци. По-често се предписва, ако има подозрение за придобити патологии, новородени рядко.
 • Хемодинамични разстройства в малък кръг.

КТ и ЯМР на сърцето

Сравнително новите и по-точни диагностични методи, компютърна томография и магнитен резонанс ви позволяват да изследвате подробно сърцето. Включително:

 • Прегледайте камерите, клапаните, преградите.
 • Изследвайте сърдечните съдове за наличие на атеросклеротични плаки.
 • Разкрийте пороци.
 • Проведете последващ преглед след операция на сърцето.
 • Определете увреждане на миокарда (включително дегенерация на мускулната тъкан) и неговата контрактилност.

Единственият недостатък на методите може да се счита само за високата цена на диагностиката, именно заради цената на КТ и ЯМР те се използват в екстремни случаи.

ангиография

Ангиографията е метод за изследване на сърдечно-съдовата система чрез въвеждане на контрастен агент в съдовете. Диагностиката помага да се идентифицират патологиите на артериите, тяхната структура, проходимост и др..

При диагнозата на сърцето се предписва за коронарна болест, за проверка на коронарните съдове. В допълнение, ангиографията ви позволява да идентифицирате аневризми, стенози и др., Затова е подходяща за диагностициране на дефекти.

Лечение на сърцето

Лечението на сърцето винаги е комплекс от мерки и методи. Пациентите с диагнози на коронарна болест, хронична сърдечна недостатъчност, аритмии от различни видове се предписват лекарства, както и препоръки за коригиране на начина на живот.

При сериозни патологии, като вродени или клапни дефекти, се предписва операция. Хирургическите интервенции днес остават един от ефективните методи за лечение на коронарна болест на сърцето..

Лекарства за сърце

В зависимост от симптомите на сърдечно заболяване, кардиолог може да предпише следните лекарства:

 • Разредители на кръвта (Аспирин в сърдечна доза - 75-325 mg на ден).

Помогнете да избегнете запушване на кръвоносните съдове при атеросклероза на коронарните артерии, подобрете хемодинамиката.

 • Препарати за дигиталис (Дигоксин).

Антиаритмични лекарства, предписани при предсърдно мъждене и други нарушения на ритъма. Помага при сърдечна недостатъчност, тъй като може да намали подуването.

 • Бета блокери (Ацебуталол, Бисопролол, Надолол, Пиндолол).

Един от видовете антиаритмични лекарства. Предписва се за тахикардия за намаляване на честотата на сърдечните удари в минута, но само ако пациентът не страда от тежък CHF. Също така бета-блокерите се предписват при инфаркт, тъй като разтоварват работата на сърдечния мускул, а при хипертония понижават кръвното налягане..

Предписва се като симптоматично лечение за различни ангина пекторис, лекарства облекчават болката. Но при инфаркт на миокарда те са неефективни.

 • Статини (Аторвастатин, Флувастатин, Правастатин).

Лекарствата помагат за намаляване на нивата на холестерол в кръвта, затова кардиолозите ги предписват за коронарна артериална болест с атеросклеротични плаки.

 • Препарати от магнезий, калций и калий (Asparkam, Panangin).

Предписват се за подобряване на проводимостта на сърцето (включително аритмиите), както и за общото укрепване на сърдечния мускул.

Медицинското лечение на сърцето се извършва изключително под наблюдението и предписанието на кардиолог. Самостоятелното приложение на лекарства, дори и тези, които принадлежат към профилактичната група, е забранено. Така например, аспиринът, който се счита за едно от най-добрите средства за предотвратяване на сърдечен удар, може да провокира вътрешно кървене. А с излишък от калий и магнезий бъбреците са силно засегнати.

Лайфстайлът като лечение

Здравата сърдечно-съдова система е пряко свързана с начина на живот на човек. Затова при сърдечните диагнози е много важно да се коригира режима, хранителните навици и почивката. Без такива корекции приемането на лекарства не дава желания ефект..

Всички хора с нарушена сърдечна функция получават следните препоръки:

Отказ от тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол.

Никотинът провокира развитието на исхемична болест на сърцето, а алкохолът влияе на кръвното налягане, насърчава дегенерацията на мускулната тъкан на сърцето.

Избягвайте мазни храни.

При преяждане сърдечно-съдовата система страда от повишен стрес, сърдечният мускул се износва. Мастните храни повишават холестерола и провокират атеросклероза.

Намаляване на приема на сол.

Храните, които са твърде солени, повишават кръвното налягане, което води до персистираща хипертония.

Отказ от кафе и силен чай.

Напитките могат да причинят аритмии, да повишат кръвното налягане.

Контрол на теглото.

Наднорменото тегло винаги е повишена тежест за сърцето. Той трябва да осигурява повече кръвоносни съдове (нови се появяват в мастната тъкан), а също така да работи в режим, съпоставим със силните спортове (наднормено тегло).

Ежедневна физическа активност - упражнения, час разходка на чист въздух.

Простите упражнения помагат за тренирането на сърдечния мускул, нормализират работата на сърцето.

Сърдечна хирургия

При сърдечни дефекти лекарите препоръчват операция. Освен това, ако говорим за вродени или придобити патологии, операцията трябва да се извърши възможно най-бързо. Органните патологии постепенно влошават състоянието на човешкото сърце и водят до необратима сърдечна недостатъчност.

Друга група хирургични интервенции е свързана с исхемична болест. Основната задача на такива операции е да се възстанови притока на кръв в коронарните артерии..

Съдово стентиране

Съдовото стентиране е минимално инвазивен метод на хирургия, при който стеснения лумен на артерията се разширява с катетър, вкаран в съда. За да стигнат до коронарните съдове, лекарите вкарват катетър през бедрената артерия, след което следват аортата и стигат до сърцето. Операцията се извършва под контрола на рентгенов апарат - ангиограф. Тъй като манипулациите не причиняват болка, процедурата се извършва без упойка. Това е важно за хората със сърдечни диагнози, тъй като много от тези пациенти са забранени от анестезия..

Минимално инвазивните операции са разделени на два вида:

В края на катетъра, който трябва да бъде поставен, има малък балон, който се надува, когато достигне стеснената артерия. Това позволява да се възстанови притока на кръв, но за съжаление е само временна мярка - луменът бързо се стеснява отново.

Подобрен метод на балонна ангиопластика, при който краят на катетера е оборудван с малък стент - еластична рамка. Стентът се поставя след разширяването на съда на мястото на манипулация и фиксира диаметъра на артерията. Подобна операция на сърцето е по-ефективна.

Байпас на коронарна артерия

Операция на открито сърце - байпас на коронарна артерия (CABG) се счита за златен стандарт за лечение на болест на коронарната артерия. В съвременната практика хирургическата интервенция може да се извърши ендоскопски - чрез три пункции по кожата, в които се поставят специални инструменти.

По време на операцията лекарят инсталира шунт - допълнителна артерия от аортата до сърдечния мускул, който замества повредения съд и възстановява притока на кръв. Съдовете, взети от тялото на пациента, се използват като шунт. В този случай могат да се използват както вени, така и артерии, но първите се износват по-бързо.

В случай на спешност може да се извърши байпас на коронарната артерия, ако ангиографията на съдовете показва състояние на инфаркт. В този случай сърдечната хирургия дава възможност да се избегне пристъп..

След CABG пациентът се нуждае от рехабилитация. Първите дни той е на вентилатор, след загуба на кръв се наблюдава анемия. За бързо оздравяване на гърдите на пациентите се препоръчва да носят превръзки в следоперативния период..

Реанимация: сърдечен масаж

При спешни ситуации (внезапен спиране на сърцето, камерна фибрилация) човек се нуждае от спешни реанимационни действия. Без тях, поради мозъчна хипоксия, може да настъпи фатален изход за 2-3 минути. Основата на първата помощ е индиректен сърдечен масаж, който се провежда, докато пристигне екип от лекари или се възстанови пулсът.

Преди това сърдечният масаж се провеждаше заедно с изкуствена вентилация (дишане от уста в уста), а самите мерки бяха наречени кардиопулмонална реанимация. По съвременни стандарти дишането от уста в уста се изключва при първа помощ, за да се намали рискът от възможна инфекция за спасителя. Екип от лекари извършва изкуствена вентилация на белите дробове с помощта на специален балон.

Индиректният сърдечен масаж трябва да продължи без прекъсване, докато състоянието на жертвата се върне в нормално състояние. Затова е по-добре да се включат в манипулациите двама души, които редуващо ще извършват реанимация. След появата на пулса масажът на сърцето е забранен..

 • Косвен масаж се извършва с кръстосани длани - основният акцент пада върху метакарпуса на едната ръка, втората се поставя отгоре. В случай на реанимация на дете - с показалеца и средния пръст на едната ръка.
 • Налягането е в долната половина на гръдната кост, в центъра.
 • Дълбочина на налягане - 3-5 см по време на реанимация на възрастен.
 • Броят преси - 100-120 в минута.
 • Тягите трябва да са интензивни, но не много, в противен случай жертвата може да счупи ребрата.

Сърдечният масаж може да бъде и директен - извършва се от хирурзи при спешни ситуации по време на операция.

Превенция на сърдечни заболявания

Основният фактор за поддържане на здравето на сърцето е предотвратяването на заболявания, а не тяхното лечение. Тъй като много заболявания са трудни за лечение или обикновено са хронични и прогресиращи, важна е човешката задача да предотврати тяхното развитие..

Хранене за сърцето

В случай на заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, лекарите предписват на пациентите диетична таблица № 10 (според Pevzner). Основните принципи на тази здравословна храна:

 • Изключват се продукти, които дразнят нервната система - силен чай, кафе, храна с изобилие от подправки, богати бульони.
 • Консумацията на сол е намалена. С излишък от натрий в организма се нарушава водно-солевият баланс, провокира се подпухналост и повишено кръвно налягане. Според последните препоръки на Световната здравна организация дневният прием на сол не трябва да надвишава 5 g..
 • Консумацията на животински мазнини се намалява и трансмазнините се елиминират напълно. Това помага да се предотврати развитието на атеросклероза. Мазнините, тлъстите меса, бързата храна се отстраняват от диетата, консумацията на сметана, заквасена сметана, мазни извара и ферментирали млечни напитки е сведена до минимум (разрешени са продукти със съдържание на мазнини не повече от 5%).
 • Увеличете съдържанието на храни, богати на фибри - пресни зеленчуци и плодове.
 • Увеличете приема на омега-3 мастни киселини. Те се намират в риба, морски дарове и растителни масла.

Важно е да не се претоварва тялото с изобилна храна, най-добре е да се яде частично - 4-5 пъти на ден.

Работата на сърцето също се подобрява с наличието на макронутриенти магнезий и калий в диетата. Продукти, които ги съдържат:

 • Зърнени култури (елда, просо).
 • Бобовите растения.
 • Сушени плодове.
 • Кайсии, праскови, банани.
 • Моркови, тиква, цвекло.
 • Пшенични трици.
 • ядки.
 • спанак.
 • Чисто месо.

Спорт и сърце

Ефектът от физическата активност върху сърцето зависи от неговата интензивност и продължителност. Някои спортове могат да износят сърдечния мускул и дори да причинят заболяване. На първо място, говорим за силови тренировки - културизъм, вдигане на тежести, арфлифтинг.

Физическата активност, която е свързана с движение и не се различава при големи претоварвания, напротив, има положителен ефект върху сърцето. Нещо повече, кардиолозите го препоръчват дори на хора с тежки форми на заболяване, например на пациенти със стадий на ХСН в стадий 2, прекарали инфаркт на миокарда и други. В тези случаи са подходящи дълготрайни, но с ниска интензивност товари - ходене на чист въздух за 30-60 минути.

Сърдечни удари в минута: контрол на пулса

В зависимост от интензивността на натоварването се разграничават аеробни и анаеробни спортове. Първите са много полезни за сърцето, затова се наричат ​​и кардио тренировки, вторите са напълно изключени в случай на сърдечни проблеми. Всъщност тренировките ще бъдат аеробни или анаеробни - зависи от сърдечната честота, която се записва по време на физическа активност.

За да се изчислят оптималните стойности, първо се определя максималната сърдечна честота (MHR). За това се използва проста формула: 220 минус броя на пълните години.

Получената цифра е 100%, максималното натоварване. Освен това процентът сърдечни удари в минута се разпределя, както следва:

 • 50-60% - товар за загряване.
 • 60-80% - аеробни упражнения.
 • 80-90% - анаеробно натоварване.
 • Над 90% - работа на границата, разрешена сърдечна честота само за професионални спортисти.

Най-оптималните спортове, в които се постига аеробна активност:

 • Разходки, включително скандинавски (със специални стълбове).
 • тичам.
 • плуване.
 • Колоездене.
 • аеробика.
 • Класове на орбитната писта.
 • Каране на ски.
 • каране на кънки.

Хората с предшестващо сърдечно заболяване трябва да се консултират с лекар преди да изберат тренировка..

Лоши навици и работа на сърцето

Сърцето ще се износва по-малко и ще бъде изложено на различни негативни влияния, ако човек изключи лоши навици.

Смята се за един от основните фактори за възникване на исхемична болест на сърцето (увеличава риска от развитие на болестта с 1,5 пъти), насърчава образуването на тромби, което означава, че увеличава вероятността от инфаркт на миокарда. Освен това тютюнопушенето води до хипоксия, което причинява тахикардия и високо кръвно налягане..

Алкохолът първо разширява кръвоносните съдове, а след това ги причинява спазъм. Това от своя страна води до развитие на аритмии, нарушено кръвообращение, болка в сърцето. Освен това токсичният ефект на етиловия алкохол уврежда самата тъкан на сърдечния мускул. С течение на времето се развива дифузната му дегенерация - алкохолна кардиомиопатия. Впоследствие болестта води до сърдечна недостатъчност и смърт..